יהודית אלדור – ראש אגף לקויות למידה במשרד החינוך

כל הכבוד ליוזמה ולביצוע. יש בהרצאה שילוב של אוטנטיות וידע מקצועי.